Wybor uczelni

Wybor uczelni

Wybór uczelni.

Regułą jest, że w naszym kraju największą popularnością cieszą się kierunki humanistyczne studiów, jednak od kilku ostatnich lat można zauważyć zmianę tego trendu. Miało na to wpływ kilka czynników. Jednym z nich było wprowadzenie na egzaminach maturalnych obowiązkowej matematyki. Wcześniej to właśnie matematyka była główna przeszkodą dla osób zastanawiających się nad wyborem kierunku studiów.http://adventurepark.pl Teraz, skoro i tak muszą poświęcić dużo sił i energii na przygotowanie się z niej na maturze to wybierają też studia techniczne. Kolejnym argumentem przemawiającym za studiami technicznymi jest fakt, iż ich absolwenci mają znacznie mniejsze trudności ze znalezieniem pracy niż ci ze studiów humanistycznych.

Oczywiście wybór uczelni i kierunków studiów zależy przede wszystkim od zainteresowań i predyspozycji młodej osoby, jednak coraz częściej jest on podyktowany obecną i prognozowaną sytuacją na rynku pracy. mały jest sens spędzania pięciu lat na uczelni na danym kierunku, jeśli nie mamy szans znalezienia po nim pracy zapewniającej nam byt.

– autor artykułu